#736beb #f08975 جملات کمر شکن و سنگین :: دانشنامه http://poll.fm/5q8y7-fi

دانشنامه

دانشنامه
آخرین نظرات
 • ۴ مرداد ۹۶، ۱۲:۳۸ - محمد ....
  سنگینه
 • ۲۲ تیر ۹۶، ۱۷:۱۳ - علی رحمانی پور
  عالی
 • ۷ تیر ۹۶، ۱۹:۱۷ - سیدمحمدمهدی زیدی
  چه جالب
نویسندگان

فریاد را همه می شنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است.

سگ با زبان به زخم تنش می زند دوا

کمتر ز سگ کسی است که زخم زبان زند

ما دیده ایم قفل به در می زنند لیک

خوش آن بود که قفل کسی بر دهان زند

-----------------------

 

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت

و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .

-------

اگرنمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی

بوته ای در دامنه ای باش

ولی بهترین بوته ای باش که در کناره راه می روید

اگر نمی توانی درخت باشی ،بوته باش

------------------------------------------------

اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

----

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . .

-----

همیشه  یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . .

-----

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی

که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد . . .

-----

برنده میگوید مشکل است اما ممکن

بازنده میگوید ممکن است اما مشکل . . .

------

فرق بین دوست داشتن و داشتن دوست

دوست داشتن امری لحظه ایست

ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است .

------

وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .

-----

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .

--------

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

--------

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی

بدست خواهی آورد . . .

------

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

--------

همیشه نظریه های خودت رو بنویس چون اول نظریه ها بودند که به واقعیت پیوستند

-------

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه!خیلی!

------------

زندگی به من آموخت که همیشه منتظر حمله ی احتمالی کسی باشم

که به او محبت فراوانی کرده ام !

 ویلیام فاکنر


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........................................ ............................................ . . . . . . .. . . . 

بزرگترین لذت در زندگی،

انجام دادن کاری است که مردم می گویند از عهده آن بر نمی آیی ...

.................. ......................... ............................ ........... ............................ ...................... ................... ....

به آیت الله بهجت گفتند :

چه کار کنیم تا آدم بشویم ؟

فرمودند: نگویید چکار کنیم! بلکه بگویید چه کار نکنیم تا آدم بشویم ...

........................................

کاش انسانها  میدانستند که مهم تر از شکستن دل ، اعتمادی است  که تخریب میشود و دیگر هیچگاه بنا نمی شود

...  ........   .........      .............................................. ........

خدایا هر روز کمی اندوه برام بفرست زیرا در اندوه است که تو یاد میشوی و در خوشی از یاد میروی!

------

هر گاه خداوند بنده ایی را دوست بدارد .او را گرفتار مینماید و پس اگر برد باری پیشه کرد وی را بر میگزیند و اگر سپاس گذاری کرد او را گلچین مینماید ...

- - -

 

دوچیز مدهوشم میکند: ابی اسمانی که میبینم و میدانم که نیست و خدایی که نمیبینم و میدانم که هست ...

 

 

---

 

 

574a6f420040ageb.jpg

 

سکوت درمانی

ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ...!

 


ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ، ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﯽ ﻭ ﯾﺎ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﮕﻮﯾﯽ،

ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ...!

ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻦِ ﺳﺨﻨﺎﻥِ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺒﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ...!

ﯾﮏ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﯼ ﺑﺮ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﯿﺶ ﺩﺍﺭ،

ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ...!

ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺕ ﺁﻭﺍﺭِ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺁﻣﺪ،

ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﮑﻦ, ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺩﻟﯿﻞِ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ، ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﯿﺎﺑﯽ ...!

ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺲِ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ,

ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ, ﮐﻪ ﺫﻫﻨﺖ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﮐﻨﺪ ﻭ

ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﺩ ...!

ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ " ﺳﮑﻮﺕ" ﭘﺎﺳﺦِ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺭﺩﻫﺎﺳﺖ ...!

surprise

                  ــ---ـــ----ـــ----ــــ----ــــ----

اگر در زندگی به جایی رسیدی که یک در بزرگ با یک قفل بسیار بزرگ دیدی ناامید نشو چون اگه قرار بود باز نشه به جای در دیوار بود.

 

wink

 

---ـ------ـ----ـ----ـ----ـ----ـ-----
 

 

 

560f684e3f581zn9.jpg

امید را از نجاری آموختم که
مغازه اش آتش گرفت و زغال فروشی باز کرد…

blush

-- --

 

در دسترس ودَم دست باش ، دَم دستی نباش

افتاده باش ، پیش پا افتاده نباش

heart

- - - - - -

 

اقیانوس با همه بزرگی و توفندگی هایش ،

فرزندِ پدری کوچک ،

بنام قطره است .

smiley

- --  -- - -- -- - -- - - -

 

 

1.jpg
 
 
در هنگام نیایش
 
به آنچه خدا به شما نداده ، فکر نکنید ...
 
به نعمت های بیشماری فکر کنید که ...
 
 خـــــــــدا ...............
 
بدون نیایش به شما بخشیده است ...!!!
angel
- - - - - - - - - -- -  - - -

 فتیله خشم را پایین بکشید

 تا شیشه دلتان دودی نشود
angry
 - - - -- -- - - --


برای دشمنانت، کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند!

 

angry

------------
 
از مرگ نمیترسم از این میترسم که وقتی زنده ایم در وجودمان" انسانیت "بمیرد...

و                                       

هستند انسان های که بالای خط فهم اند ولی زیر خط فقر زندگی میکنند...

- - - - - - - - - - - - - - -


میخندیم

چه اسان لحظه ها را به کام هم تلخ میکنیم.!!!!

و 

چه اسان به اخمی میفروشیم لذت باهم بودن را.

و

چه زود دیر میشود و نمیدانیم  که فردا میاید و شاید ما نباشیم....

 

 - - - - - - - - - -                   - - -  - - - - - - -                              - - - - - - -          -

 

همه روزه روزه داری، همه شب نماز کردن            همه ساله حج نموده،سفرحجاز کردن

شب جمعه ها نخفــتن،به خدای راز گفتن             ز وجود بی نیازش، طـــلب نیاز کــردن

به مساجد معابد، همه اعتــــکاف جستن             زمناهی و ملاهی ،همه احتزار کردن

ز مدینه تا کعبه ،سر و پا برهــــنه رفتــــن             دو لب از برای لبیک، به وظیفه باز کردن

به خدای که هیچ یک را،ثمره انقدر نباشد             که به روی نا امیدی، در بسته باز کردن

 - - - -- - - - -

 

 

 

واقعا مشکل خیلی از ما انسانها این است که:

همانقدر که مسخره می کنیم احترام نمی گذاریم
همانقدر که اشتباه میکنیم تفکر نمیکنیم
همانقدر که عیب میبینیم برطرف نمی کنیم
همانقدر که از رونق می اندازیم رونق نمی بخشیم
همانقدر که کینه به دل می گیریم محبت نمی کنیم
همانقدر که حرف میزنیم عمل نمی کنیم
همانقدر که می گریانیم شاد نمیکنیم
همانقدر که ویران میکنیم آباد نمیکنیم

همانقدر که کهنه میکنیم تازگی نمی بخشیم
همانقدر که دور میشویم نزدیک نمی کنیم
همانقدر که آلوده میکنیم پاک نمیکنیم


همیشه دیگران مقصرند ما گناه نمیکنیم

منبع: http://opizo.com/LasBqa

 

نظرات  (۲۴)

20
 • دریا _ گاه نوشته های من
 • بسیار عالی بود
 • مهدی بردیا
 • درود دوست گرام جملات سنگینی بود دنبال شدید اگه شما هم دنبال کنید سپاسگذار میشم
 • علیرضا زرنوشه فراهانی
 • سلام
  جالب و خنده دار(: بودن!
  کمر شکن رو مطمئن نیستم
  سلام عالیهههههههههههههههههههههه من شما را دنبال کردم شما هم مرا دنبال کنید
  واقعا عالیه تشکرررررررر. لطفابه وبلاگ من هم سر بزنید.
  واقعا کمرم درد گرفت
  شمادنبالیده شدید ما رو بدنبالید ممنون میشم
  خیلی خیلی خوشم اومد
  سلام: جملات بسی فرامغزی و بسی کمرشکن بودندی

  بیــــــــــــــست


 • فرناز فرزان
 • آموزنده بودن
  afarin
 • محمد آذرکار
 • جملات کمر شکنی:) بود، ممنون
  نمی دانم چه بگویم
  به زندگی امید وار شدم
  عالی
  خوبه
  1- سلام
  2- عالی
  100٪
  3-بای
   verrrrrrrrrrrrrrrrry good
  آخ کمرم
  20
  قرار نیست همه همه چیز را بفهمن
  مطالب مفهومی اند سوسپانسیون
 • سوسپانسیون
 • من هیچی نفهمیدم !!!!
  همیشه دیگران مقصرند ما گناه نمیکنیم

  واقعا . . . . . .

  واقعا کمر شکن بید
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">